เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 

ที่ผ่านมา

บริษัทเลเซอร์เมด จำกัด

ได้ร่วมสนับสนุนงานประชุมวิชาการ

IUGA – Thailand Virtual Regional Symposium

โดยความร่วมมือของ

International Urogynecological Association และ

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ในหัวข้อ MonaLisa Touch : Where are we now?

ซึ่งเป็นเครื่องเลเซอร์ของบริษัทผู้ผลิต DEKA มาตรฐานยุโรปและอเมริกา

โดยวิทยากรที่มาบรรยาย Prof. Stefano Salvatore

 – สูตินรีแพทย์ผู้มีประสบการณ์ทางด้านการใช้เลเซอร์มานานกว่า 25 ปี

 – ศาสตราจารย์และหัวหน้าศูนย์นรีเวชทางเดินปัสสาวะ ภาควิชาสูตินรีเวช

   มหาวิทยาลัย San Raffaele, Milan, Italy

– อดีตประธานสมาคมแพทย์นรีเวชทางเดินปัสสาวะแห่งสหภาพยุโรป (EUGA)

 

โดยได้รับความสนใจ และมีผู้เข้าร่วมฟังจำนวนมาก

ได้เก็บภาพการบรรยายมาให้ชมกันค่ะ