เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2565

ทางเลเซอร์เมด กรุ๊ป รวมงานประชุมใหญ่ของสมาคมแพทย์ผิวหนัง #icad2022

International Congress of Aesthetic Dermatology

ณ Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Central World

 

ภายในงาน ทางบริษัท ได้นำเครื่อง:

Discovery Pico และ Moveo Red Motus

ไปโชว์ให้คุณหมอและผู้สนใจ ได้สัมผัส ตัวเครื่องอย่างใกล้ชิด และได้มีการเปิดตัวเครื่องสแกน

ผิวหน้าสินค้าตัวล่าสุดของทางเลเซอร์เมด ให้คุณหมอได้ทดลองใช้ภายในงานอีกด้วย