เนื่องด้วยวันแม่ ที่ผ่านมา

ทางบริษัทเลเซอร์เมดขอร่วมเป็นจิตอาสา ส่งกำลังใจให้ผู้ป่วยโควิด19

โดยผู้จัดการฝ่ายการขายบริจาคเครื่องวัดระดับออกซิเจนปลายนิ้ว

ให้กับคุณหมอริท แห่ง THE RITZ CLINIC เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยโควิด19

ที่รักษาตัวเองแบบ Home Isolation 💙💙