วันนี้ทีมผู้บริหารเลเซอร์เมด คุณมาเซล แคนเทอร์ และ คุณรังสรรค์ ศรีสุขโกศลิน

ได้ทำการส่งมอบเครื่อง Discovery Pico Plus ให้กับ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

ด้วยตัวเอง

มีคณะแพทย์จากศูนย์ความงามมาเป็นตัวแทนรับเครื่อง

นำโดย พญ. ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล รองผู้อำนวยการ

           พญ. นลินี สุทธิพิศาล สาขาตจวิทยา

           พญ. วิไล ธนสารอักษร สาขาตจวิทยา

 

ท่านใดสนใจ สามารถไปปรึกษาปัญหาสุขภาพผิวพรรณ กับทางคุณหมอที่

สถาบันสุขภาพผิวพรรณ คลินิกผิวหนัง โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

กันได้นะคะ จะได้พบเครื่อง Discovery Pico Plus ของเราด้วย