ภาพบรรยากาศการเทรนนิ่งหลังการขาย

ของทีม Product Specialist กับทาง APEX Slim ที่ผ่านมา

เพื่อให้ความรู้ และตอบข้อสงสัย พร้อมเสนอแนวทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

แนะนำเทคนิคการใช้งานเครื่อง เพื่อเพิ่มทักษะความแม่นยำและ

การใช้งานเครื่องของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขอบคุณทาง APEX Slim ที่ไว้วางใจ บริษัท เลเซอร์เมด ของเรา 😍